مجید حسینی

خط قرمز سرمربی ترابزون روی نام مجید حسینی

به گزارش خبرگزاران، نشریه «فوتومچ» ترکیه امروز در گرارشی به ۷ بازیکن خروجی ترابزون اسپور در نقل و انتقالات زمستانی پرداخت که یکی از این…

ادامه مطلب خط قرمز سرمربی ترابزون روی نام مجید حسینی