گروه خورشید تهران

روایت کرونایی گروه خورشید تهران در«دنیای زیبای من»

به گزارش خبرگزاران، متافورم ویدئویی است که به شکل فرم و بدون کلام اجرا شده و روی یک موسیقی با زمان بالای پنج دقیقه (زمان…

ادامه مطلب روایت کرونایی گروه خورشید تهران در«دنیای زیبای من»