دادگاه CAS دخالت در انتخابات AFC را تایید کرد

دادگاه CAS دخالت در انتخابات AFC را تایید کرد

به گزارش خبرگزاران، دادگاه حکمیت ورزش(CAS) دخالت شخص ثالث در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای کاندیدای شواری فیفا در سال ۲۰۱۹ را تایید کرد. مریم…

ادامه مطلب دادگاه CAS دخالت در انتخابات AFC را تایید کرد