دانستنی های جذاب درباره پیرامون مغز

وزن: مغز انسان حدوداً ۱۳۶۰ گرم (۳ پوند) وزن دارد. بخش پیشین مغز: بخش پیشین مغز آدمی بزرگ‌ترین قسمت آن است که ۸۵ درصد از وزن این…

ادامه مطلب دانستنی های جذاب درباره پیرامون مغز