جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی مردم را برای یک انتخاب درست در سال ۱۴۰۰ آماده کند

به گزارش خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی ، محمدمهدی سوری دبیرکل اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان ایران دانشگاه آزاد اسلامی در میزگرد « ۱۶ آذر و نقش جنبش…

ادامه مطلب جنبش دانشجویی مردم را برای یک انتخاب درست در سال ۱۴۰۰ آماده کند