«رادیو هفت» و «قند پهلو»

ویژه های شبکه آموزش برای یلدا/ آغاز فصل جدید «رادیو هفت» و «قند پهلو»

به گزارش خبرگزاران، شبکه آموزش که از اولین روزهای همه گیری ویروس کرونا با انعطاف محسوس در جدول پخش برنامه هایش و با تولید  و پخش…

ادامه مطلب ویژه های شبکه آموزش برای یلدا/ آغاز فصل جدید «رادیو هفت» و «قند پهلو»