داوران بخش دانشجویی جشنواره مقاومت معرفی شدند/افتتاح دفتر کانون های پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاران، شهرام زرگر، سعید اسدی و سروش طاهری طی احکامی جداگانه از سوی حمید نیلی، به‌عنوان داوران بخش دانشجویی این جشنواره معرفی و…

ادامه مطلب داوران بخش دانشجویی جشنواره مقاومت معرفی شدند/افتتاح دفتر کانون های پردیس تئاتر تهران