جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی محل برگزاری و داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاران،  نشست هم‌اندیشی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با معاون فرهنگی و جمعی از مدیران پردیس سینمایی ایران مال درباره نحوه و کیفیت…

ادامه مطلب معرفی محل برگزاری و داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران