بایرن

واکنش بایرن در صورت رفتن آلابا

به گزارش خبرگزاران، با وجود انتشار کلی خبر در مورد آینده داوید آلابا، هیچ چیز در مورد این بازیکن اتریشی مشخص نیست. آلابا مدت ها…

ادامه مطلب واکنش بایرن در صورت رفتن آلابا