جشنواره فجر

مهلت نامعلوم به فیلم‌های ناقص جشنواره فجر/ بخش مستند چگونه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگاران سینمایی ، طبق اعلام روابط عمومی جشنواره فیلم فجر تا پایان روز گذشته (شنبه ۲۰ دی) بر اساس مهلت از پیش اعلام…

ادامه مطلب مهلت نامعلوم به فیلم‌های ناقص جشنواره فجر/ بخش مستند چگونه برگزار می‌شود