مجلس

جزئیات طرح مجلس درباره درآمدهای میراث فرهنگی از موزه‌ها

به گزارش خبرنگاران ، طرح مجلس درباره تعیین تکلیف درآمدهای میراث فرهنگی از محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها با عنوان طرح اصلاح بند ت ماده ۱۰۰…

ادامه مطلب جزئیات طرح مجلس درباره درآمدهای میراث فرهنگی از موزه‌ها