باشگاه فوتبال

ولورهمپتون با دندونکر تا ۲۰۲۳ تمدید کرد

به گزارش خبرگزاران، ولوری ها بعد از یکسری مذاکرات با «لئاندر دندونکر» با وی به توافق رسیدند تفاهم نامه کاری جدیدی را منعقدکنند. برهمین اساس …

ادامه مطلب ولورهمپتون با دندونکر تا ۲۰۲۳ تمدید کرد