آخرین وضعیت آگوئرو

آخرین وضعیت آگوئرو

به گزارش خبرگزاران، «سرخیو آگوئرو» تصور می کند دوره نقاهت مصدومیت زانو را پشت سرگذاشته است. وی از آخرین وضعیتش در مصاحبه روز گذشته حرف…

ادامه مطلب آخرین وضعیت آگوئرو