مهم نیست طرح تامین کالای اساسی به نام مجلس باشد یا دولت/ چرا دولت از تراکنش‌های پایین بانکی مالیات می‌گیرد؟

به گزارش  خبرگزاران: طرح تامین کالای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در تیر سال جاری به صورت دو فوریتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس…

ادامه مطلب مهم نیست طرح تامین کالای اساسی به نام مجلس باشد یا دولت/ چرا دولت از تراکنش‌های پایین بانکی مالیات می‌گیرد؟