باشگاه یوونتوس

مدافع یوونتوس راهی کالیاری شد

به گزارش خبرگزاران، باشگاه یوونتوس خبر داد دنیله روگانی دوران حضور قرضی اش در رن فرانسه به پایان رسید و این بار این بازیکن را…

ادامه مطلب مدافع یوونتوس راهی کالیاری شد