آزمون

دروازه بان سابق زنیت: آزمون و دزیوبا قدرتمندترین زوج لیگ روسیه هستند

به گزارش خبرگزاران، مالافیف، دروازه بان سابق زنیت روسیه در جدیدترین مصاحبه اش به تمجید از سردار آزمون مهاجم ایرانی این تیم پرداخت. مالافیف در…

ادامه مطلب دروازه بان سابق زنیت: آزمون و دزیوبا قدرتمندترین زوج لیگ روسیه هستند