وزنه‌بردار

محرومیت یک وزنه‌بردار آمریکایی به دلیل دوپینگ

به گزارش خبرگزاران، مگان مونسل وزنه‌بردار آمریکایی به دلیل استفاده از مواد نیروزا و دوپینگی به مدت ۴ سال محروم شد. تست دوپینگ مونسل به…

ادامه مطلب محرومیت یک وزنه‌بردار آمریکایی به دلیل دوپینگ