خاستگاه هنر دوبیتی‌خوانی ایران است/جشنواره جوان راهی روشن به آینده موسیقی ایران است

  به گزارش خبرگزاران، هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی اقوام، و عضو شورای علمی سیزدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران در خصوص تاریخچۀ دوبیتی‌خوانی گفت که ایران…

ادامه مطلب خاستگاه هنر دوبیتی‌خوانی ایران است/جشنواره جوان راهی روشن به آینده موسیقی ایران است