نشست دوستانه فکری با دکتر نوروزی و دکتر ستوده/خبری از بازگشت کادر پزشکی استقلال نیست

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، طی روزهای گذشته شایعات زیادی پیرامون بازگشت کادر پزشکی استقلال به این تیم مطرح اما هر بار این شایعات تکذیب…

ادامه مطلب نشست دوستانه فکری با دکتر نوروزی و دکتر ستوده/خبری از بازگشت کادر پزشکی استقلال نیست