رئال مادرید

بازگشت خرید ناموفق ۶۰ میلیون یورویی رئال به آلمان

به گزارش خبرگزاران، لوکا یوویچ پس از یک فصل و نیم عملکرد ناامیدکننده قرار است به تیم سابق خود بازگردد. فابریزیو رومانو، خبرنگار معتبر ایتالیایی…

ادامه مطلب بازگشت خرید ناموفق ۶۰ میلیون یورویی رئال به آلمان