سید محمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران

حسینی: مردم برای پایان دولت روزشماری می‌کنند/ لیبرال‌ها نگران حضور رئیسی در انتخابات‌ هستند

به گزارش خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی ، سید محمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در نشست وبیناری اساتید دانشگاه های ایران که به میزبانی کانون دانشگاهیان…

ادامه مطلب حسینی: مردم برای پایان دولت روزشماری می‌کنند/ لیبرال‌ها نگران حضور رئیسی در انتخابات‌ هستند