رئیس بنیاد شهید در منزل شهید محمّدی حضور یافت

به گزارش حوزه دولت خبرگزاران،  سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل شهید آمر به معروف…

ادامه مطلب رئیس بنیاد شهید در منزل شهید محمّدی حضور یافت