علی اکبر کریمی

فعالیت هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان نیمه بهمن رسما آغاز می‌شود

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان پس از سرکشی نمایندگان…

ادامه مطلب فعالیت هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان نیمه بهمن رسما آغاز می‌شود