درخواست مدیرعامل پرسپولیس از صاحبخانه رادوشوویچ

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، بوژیدار رادوشوویچ که پس از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تاکنون به ایران نیامده است، به زودی پس از مشخص…

ادامه مطلب درخواست مدیرعامل پرسپولیس از صاحبخانه رادوشوویچ