ستاره تیم بسکتبال هیوستون به دنبال جدایی

به گزارش خبرگزاران، راسل وستبروک که فصل گذشته به هیوستون راکتس پیوسته بود، به دلیل نگرانی هایی که در هدایت و مدیریت این تیم دارد،…

ادامه مطلب ستاره تیم بسکتبال هیوستون به دنبال جدایی