کرونا یکی دیگر از هنرمندان را خاموش کرد

به گزارش خبرنگاران موسیقی ، رحمان گواهی از هنرمندان نسل میانی دو تار نوازی منطقه خراسان شمالی یکشنبه هجدهم آبان ماه به دلیل ابتلا به…

ادامه مطلب کرونا یکی دیگر از هنرمندان را خاموش کرد