فیلم کوتاه «رخنه» در بخش مسابقه جشنواره دوسلدورف آلمان

به گزارش خبرگزاران، فیلم کوتاه «رخنه» نخستین تجربه کارگردانی سیما بنیادی به بخش مسابقه جشنواره دوسلدورف آلمان راه پیدا کرد. به همین منظور از پوستر…

ادامه مطلب فیلم کوتاه «رخنه» در بخش مسابقه جشنواره دوسلدورف آلمان