باشگاه صنعت نفت آبادان

واکنش نفت آبادان به مذاکره با برزگر/ پارگی رباط صلیبی تهامی تایید شد

سید رسول موسوی در گفت و گو با خبرنگاران ورزشی درباره اینکه آیا باشگاه صنعت نفت آبادان قصد جذب آریا برزگر، مهاجم تیم پرسپولیس را…

ادامه مطلب واکنش نفت آبادان به مذاکره با برزگر/ پارگی رباط صلیبی تهامی تایید شد