روحانی

طبل تو خالی روحانی برای حل مشکل فاضلاب خوزستان

گروه سیاسی خبرگزاران؛ رضا اعرابی: هر ساله پس از بارش‌های موسمی، استان خوزستان تبدیل به دریاچه‌‌ای می شود که زندگی را برای مردمانش سخت می‌کند. انتشار…

ادامه مطلب طبل تو خالی روحانی برای حل مشکل فاضلاب خوزستان