بدون خط و خش، تنها با پرداخت ۲۵۰هزارتومان کشتی‌گیر شوید/ گوش شکسته‌های تقلبی!

به گزارش خبرگزاران از مشهد، از گذشته تاکنون وقتی کسی مدعی کشتی‌گیر بودن یا بوکسوری است ابتدا به گوش‌هایش نگاه می‌کنند تا ببینند شکسته یا…

ادامه مطلب بدون خط و خش، تنها با پرداخت ۲۵۰هزارتومان کشتی‌گیر شوید/ گوش شکسته‌های تقلبی!