باشگاه العین

مهاجم آنگولایی در ترکیب رقیب فولاد ماندگار شد

به گزارش خبرگزاران، سایت «اسپورت» امارات خبر داد باشگاه العین تصمیم گرفت به ویلسون ادواردو مهاجم آنگولایی اش تا پایان فصل اعتماد کند. العین رقیب…

ادامه مطلب مهاجم آنگولایی در ترکیب رقیب فولاد ماندگار شد
باشگاه العین

رقیب آسیایی فولاد به دنبال جذب مدافع الزمالک مصر

به گزارش خبرگزاران، سایت «الکابتن» مصر خبر داد که باشگاه العین امارات پیشنهادی به احمد سید زیزو مدافع الزمالک مصر داده تا این مدافع را…

ادامه مطلب رقیب آسیایی فولاد به دنبال جذب مدافع الزمالک مصر