تیم ملی فوتبال کویت

کاروان کویت برای دیدار با رقیب ایران به بصره رسید

به گزارش خبرگزاران، سایت «اسپورت» عراق خبر داد کاروان تیم ملی فوتبال کویت شب گذشته برای بازی دوستانه با عراق وارد بصره شد. عدنان درجان…

ادامه مطلب کاروان کویت برای دیدار با رقیب ایران به بصره رسید