رقیه الله‌کرمی

الله‌کرمی: برای خریداری ساچمه و فشنگ خارجی مشکلی نداریم

رقیه الله‌کرمی در گفت‌وگو با خبرنگاران ورزشی در خصوص اینکه امکانات و تجهیزات خوبی در اختیار تیراندازان پارالمپیکی‌ قرار گرفته است، اظهار داشت: برای آماده…

ادامه مطلب الله‌کرمی: برای خریداری ساچمه و فشنگ خارجی مشکلی نداریم