زیدان

پس از وینیسیوس و رودریگو ؛ زیدان به دنبال سومین ستاره برزیلی

به گزارش خبرگزاران، رئال مادرید در سال ۲۰۱۷ و پس از اینکه وینیسیوس به سن قانونی ۱۸ سالگی رسید، با او قرارداد بست و برای…

ادامه مطلب پس از وینیسیوس و رودریگو ؛ زیدان به دنبال سومین ستاره برزیلی