«مولن روژ» با الهام از یک فیلم بالیوودی ساخته شد

به گزارش خبرنگاران سینمایی  ، هنگامی که «باز لورمان» کارگردان برای انجام تحقیق در مورد اپرای خود در سال ۱۹۹۳ با نام «رویای نیمه شب تابستان»…

ادامه مطلب «مولن روژ» با الهام از یک فیلم بالیوودی ساخته شد