سرمربی المپیک

سرمربی المپیک: رفتن زاهدی خسارت بزرگی به ما وارد می‌کند

به گزارش خبرگزاران، ایگور کلیموسکی در آخرین مصاحبه در خصوص شهاب زاهدی صحبت کرد. سرمربی المپیک درباره ترک احتمالی بازیکن ایرانی خود گفت:‌ اگر شهاب…

ادامه مطلب سرمربی المپیک: رفتن زاهدی خسارت بزرگی به ما وارد می‌کند