شبکه سحر در ۲۴ سالگی| علی برزی: ساختار شبکه اصلاح می شود/ علی رغم تحریم فعالیت می کنیم

خبرگزاران- گروه رادیو و تلویزیون: شبکه جهانی سحر، نخستین شبکه تلویزیونی برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که از ۲۵ آبان ماه سال…

ادامه مطلب شبکه سحر در ۲۴ سالگی| علی برزی: ساختار شبکه اصلاح می شود/ علی رغم تحریم فعالیت می کنیم