میلان

استارت میلان برای شکار یوویچ

به گزارش خبرگزاران، نشریه «توتو اسپورت» تورین خبر داد سران باشگاه میلان تحرکات خود را برای جذب لوکا یوویچ، مهاجم صرب رئال آغاز کرده و…

ادامه مطلب استارت میلان برای شکار یوویچ

تامین گاز واحدهای صنعتی در زمستان بهتر از سال گذشته خواهد بود

به گزارش خبرگزاران به نقل از خانه ملت، حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره وضعیت تامین گاز موردنیاز واحدهای صنعتی در زمستان سال…

ادامه مطلب تامین گاز واحدهای صنعتی در زمستان بهتر از سال گذشته خواهد بود