زاهدی

زاهدی با زوریا به توافق اولیه رسید

به گزارش خبرگزاران، سایت «یورو» اوکراین خبر داد شهاب زاهدی مهاجم ایرانی المپیک دونتسک یکی از پدیده های فصل جاری لیگ اوکراین در تابستان پیش…

ادامه مطلب زاهدی با زوریا به توافق اولیه رسید