«باخانمان»

آیا داستان «باخانمان» تکرار انیمیشن «پرین» است؟/ سریالی درباره طبقه های مختلف جامعه

** خبرگزاران-گروه رادیو و تلویزیون: از ابتدای سال ۹۹ و بعد از مناسبتی مثل نوروز هیچ کدام از شبکه های سیما سریال کمدی صرفی را…

ادامه مطلب آیا داستان «باخانمان» تکرار انیمیشن «پرین» است؟/ سریالی درباره طبقه های مختلف جامعه