مشارکت پردیس تئاتر تهران در ساخت فیلم با دانشجویان سینما و تئاتر

  به گزارش خبرگزاران به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، این مجموعه در این روزها فضایی را برای ساخت فیلم در اختیار دانشجویان…

ادامه مطلب مشارکت پردیس تئاتر تهران در ساخت فیلم با دانشجویان سینما و تئاتر