گزارشاتی درباره برخی رویه‌های غلط در سازمان بنادر داریم/ نمی‌شود که در یک سازمان اطلاعات به راحتی درز پیدا کند

علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران ، با اشاره به طرح سؤال نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی درباره عملکرد…

ادامه مطلب گزارشاتی درباره برخی رویه‌های غلط در سازمان بنادر داریم/ نمی‌شود که در یک سازمان اطلاعات به راحتی درز پیدا کند