رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاران به نقل از خانه ملت، تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به برگزاری نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران…

ادامه مطلب رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد یافت