مرکز صبا

تولید انیمیشن های جدید برای کودکان در مرکز صبا

«پوریا سازگار»مدیر گروه کودک مرکز پویانمایی صبا، در گفت و گو با خبرنگاران رادیو و تلویزیون  درباره تولیدات جدید این مرکز گفت: برای پخش پاییز…

ادامه مطلب تولید انیمیشن های جدید برای کودکان در مرکز صبا