«روز دانشجو»

«روز دانشجو» چه مستندی ببینیم؟

به گزارش خبرگزاران، با توجه به فرا رسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو، سامانه «عماریار»، مجموعه فیلم‌هایی را تحت عنوان «مؤذن»، با این موضوع ارائه…

ادامه مطلب «روز دانشجو» چه مستندی ببینیم؟