«سامان احتشامی»

ماجرای نوازنده شده «سامان احتشامی»/ «عزت الله انتظامی» گفت برو سازت را بزن!

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون، سامان احتشامی، نوازنده پیانو و آهنگساز که مهمان برنامه «پنجشنبه جمعه» رادیو ایران بود، در گفتگو با منصور ضابطیان…

ادامه مطلب ماجرای نوازنده شده «سامان احتشامی»/ «عزت الله انتظامی» گفت برو سازت را بزن!