استقلال

خودروی پیشکسوت استقلال بعد از سرقت پیدا شد

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، چند روز پیش بود که در خبرها آمده بود خودروی ساندروی منصور رشیدی به سرقت رفته و به همین دلیل…

ادامه مطلب خودروی پیشکسوت استقلال بعد از سرقت پیدا شد