شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی هم سایت شرط بندی زد!/از همکاری با سعودی ها تا قمار روی هم وطن ها

خبرگزاران ـ گروه موسیقی ـ علیرضا سپهوند: شادمهر عقیلی خواننده و نوازنده موسیقی پاپ ایرانی با راه اندازی سایت شرط بندی به جرگه قماربازان و شرط…

ادامه مطلب شادمهر عقیلی هم سایت شرط بندی زد!/از همکاری با سعودی ها تا قمار روی هم وطن ها