فدراسیون فوتبال

کاندیدای ناآشنای ریاست انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام نکرده است

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، طی روز گذشته که آخرین روز ثبت نام متقاضیان شرکت در انتخابات ریاست و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بود، فردی…

ادامه مطلب کاندیدای ناآشنای ریاست انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام نکرده است