خالق سرود «خمینی ای امام»

قصه خلق سرود «خمینی ای امام» از شیکاگو تا تهران!/ شاهنگیان: سرودهایم را احساسی ساختم

خبرگزاران ـ گروه موسیقی ـ علیرضا سپهوند: بی شک نمی توان کارکرد سرود را در پیروزی انقلاب نادیده گرفت. هنری که به واسطه آن شور…

ادامه مطلب قصه خلق سرود «خمینی ای امام» از شیکاگو تا تهران!/ شاهنگیان: سرودهایم را احساسی ساختم